wz
Zpět na DeDyho WEB

Tactics 1944 ve zkratce (aktualizováno 16. 12. 2007)

Hlavním cílem modifikace, respektive herního MODu je multiplayer hra na velkém bojišti (mapě), za účasti malého počtu hráčů. Pod malým počtem hráčů si představuji 6-12 lidí (hranicí je 4-16 hráčů) po internetu nebo LAN síti.

Mapa bude rozdělena na sektory. Každý sektor bude obsahovat velitelský dům, který budou mít hráči za úkol získat. Hra tak bude probíhat na kola/tahy a hráč má na jedno kolo jeden život. Při startu mapy (po nahrání) je středový sektor neutrální, viz obrázek vpravo ukazující 5 sektorů A, B, C, D a E. Dva patří Američanům (zelené), dva Němcům (červené) a jeden je neutrální (šedý). Při startu mapy se tak týmy utkají v prvním kole na neutrálním sektoru C, jehož výsledek rozhodne, který tým bude v dalším kole agresor a který obránce. Ten tým, který sektor C získá, postupuje dále na nepřátelské území. Takže pokud tým Němců postřílí všechny Američany na sektoru C, v druhém kole Němci postupují na sektor B patřící Američanům. Amíci se tedy budou bránit a Němci budou utočit ze sektoru C, který v předchozím kole dobili. Vždy platí, že ten kdo v kole vyhraje, ten v dalším útočí a každý hráč má jeden život.

Obrázek 3 ukazuje mapu s několika sousedícími sektory. Proto budou hráči (útočníci) na začátku kola hlasovat kam a odkud chtějí nepřítele napadnout. Hlasování bude krátké (10 sekund) a není podmínkou, aby hlasovali všichni. Obránci budou mít při startu vždy časovou výhodu na přípravu obrany, než útočníci dorazí ze sousedícího sektoru. Obránci ale nebudou vědět, z jakého směru nepřítel přichází.

Hodnocení hráče mrtvé počítat nebude, takzvaný kill nebo frag. Chci spravedlivé hodnocení. Voják má 100 % zdraví, když já nepřátelskému vojákovi střelbou uberu 90 % zdraví, tak i v hodnocení dostanu 90 bodů. Když spoluhráči uberu např. 20 % zdraví, 20 bodů se mi odečte. Co je ale podstatné, získané body bude hráč používat v dalších kolech na nákup povolání/hodností.

Ta bych rozdělil na 4 druhy:
Voják (Soldier) = 0 bodů (dostupný za všech okolností),
Důstojník (Sergant) = 50 bodů,
Kapitán (Captain) = 100 bodů,
Major (Major) = 200 bodů.

Za body bude možné nakupovat i bojovou techniku, např.:
Lehký transport (např. SdKfz 222) = 300 bodů,
Lehký tank (např. Panzer III) = 500 bodů,
Těžký tank (např. Tiger) = 1000 bodů,
Protitankové dělo (např. PaK40) = 400 bodů.

Hráč bude dostávat také body za ničení nepřátelské techniky, naopak mínus body za poškození týmové techniky. Tyto body bych ovšem dělil dvěma. V praxi znamená, že pokud zcela sám zničím lehký tank o hodnotě 500 bodů, získám 250 bodů.

V zóně startu hráč při startu kola umístí vybrané povolání, případně zakoupenou techniku. Jeho počínání bude znázorněno duchem vojáka, nebo techniky, aby i ostatní hráči viděli, co kdo, kde plánuje umístit pro následující kolo (viz obrázek 5).

Níže se rozepisuji o detailech modifikace Tactics 1944.

Tactics 1944 – pěchota a hlasování (aktualizováno 16. 12. 2007)

V první verzi modifikace Tactics 1944 nechci vytvářet nové modely, animace, zbraně, efekty, atd. V podstatě mi jde "jen" o vytvoření nových herních pravidel do Day of Defeat Source.

Krok 1 – jedna mapa
Jako první krok začnu dělat mapu pro DoD:S, která bude mít změněný herní systém. Půjde o městskou mapu (viz obrázek 1), do které zakomponuji nový herní prvek, ve kterém se bude bojovat o jeden dům ve středu mapy. Útoky se povedou na kola, při kterých bude mít hráč pouze jeden život.
Konkrétně. Při startu mapy bude dům neutrální. Ten tým, který v prvním kole postřílí všechny nepřátele, nebo dům obsadí, vyhrává a získá první bod. V druhém kole se ten tým, který vyhrál objeví v získaném domě a bude ho bránit před týmem, který prohrál. Útočníci (ti co prohráli), aby získaly bod, musí postřílet všechny nepřátele nebo obsadit dům. Získání domu bych časově nastavil na 10 maximálně 15 sekund. Připomínám, že na jedno kolo, má hráč jeden život. Ten tým, který kolo vyhraje, se automaticky stává majitelem domu a na začátku kola se objevuje v jeho blízkosti a má čas na přípravu obrany, než dorazí nepřítel. Pro případ, že by dům zůstal neutrální a všichni hráči byli mrtvi, výherce nebude a týmy začínají na startu.

Krok 2 – sektory v mapě
Mapa se rozdělí na 5 sektorů. Každý sektor bude obsahovat dům, o který se bude bojovat. Na začátku hry budou dva sektory patřit Spojencům, jeden středový bude neutrální a dva sektory připadnou Němcům (viz obrázek 2). Hra pak bude probíhat na několik na sebe navazujících kol. Při startu hry (první kolo) se bude automaticky bojovat o neutrální dům v sektoru C. Spojenci vyrazí z nejbližšího bodu B a Němci z bodu D (viz obrázek 2). Přitom stále platí, že hráč má jeden život na kolo. Neutrální C získá ten tým, který eliminuje všechny protihráče, nebo obsadí dům. Ten tým, který ho získá, bude v druhém kole pokračovat v postupu na nepřátelské území. Stane se z něj útočící tým. Tedy pokud střed C získají Němci, vyrazí z bodu C na bod B. Spojenci (obránci) v sektoru B budou bránit dům a získají časovou výhodu na přípravu obrany, než Němci dorazí. Přesun by neměl trvat více jak 30 sec. V druhém kole opět platí, že vyhraje ten tým, který eliminuje všechny nepřátele, nebo útočník získá dům obránců. Když útočník neuspěje a sektor (dům) nedobije, přechází do obrany sektoru, ze kterého vedl útok.

Chci tím jasně definovat úkoly týmů pro dané kolo. Odhaduji, že jedno kolo by mohlo trvat 2-4 minuty. Proto u tak malé mapy bych nastavil časový limit na 20 minut (5-10 kol), kdyby se týmy dokola přetahovaly o sektory B, C a D. Mapu vyhrává ten tým, který získá poslední dům oponenta. Při vypršení času vyhraje ten tým, který má větší území. Časový limit nemůže ukončit již započaté kolo. Každé kolo se musí vždy dohrát. Taky je důležité, aby mapa měla vždy lichý počet sektorů, aby se na prvním, středovým sektoru rozhodlo, který tým bude dále postupovat.

Krok 3 – hlasování
Zde chci mapu rozdělit na 7 a více sektorů (viz obrázek 3). Takže hráči útočícího týmu, budou mít možnost volit, na jaký sousedící sektor zaútočí. Mám vymyšlené 3 možnosti, jakým způsobem se hlasování provede.

Hlasování varianta A (týmová)
Hráčům vítězného týmu se zobrazí mapa označená sektory a každý jednotlivec bude dotázán, které sousedící nepřátelské území chce napadnout. Takový sektor bude vizuálně zvýrazněn a hráč na něj jednoduše klikne (viz obrázek 3), hex C, B a D. To pole, kam klikne nejvíce hráčů z týmu, bude pro útok vybráno. V případě shody např. 2:2 hra vybere bojiště náhodně, tedy žádné další hlasování nebo čekání. Pokud je na vybraný sektor možné zaútočit z více stran, proběhne ještě jedno hlasování, které rozhodne, ze kterého sektoru se útočit bude (viz obrázek 4). Tedy pokud hráči pro útok vybrali pole D, nabídnou se k možnému útoku sousedící sektory E a G. Obojí hlasování by nemělo trvat více jak 30 sec. A přesun na nepřátelské území by také neměl překročit 20 sec. Hlasování varianta A zaručuje objektivnost a rozhoduje spravedlivá většina. Nevýhoda je časová náročnost.

Hlasování varianta B (jednotlivec)
Hra vybere náhodně hráče, který určí výše popsaným systémem, kam a odkud se bude útočit. Při dalším hlasování nebude možné, aby již hrou vybraný hráč znovu volil, dokud v týmu budou tací, co ještě směr postupu neurčovali. Tzn. celý tým se musí prostřídat v hlasování. Zda vybraný hráč do 10 sec. neurčí směr útoku, hra vybere dalšího hráče z týmu. Jedná se o nejrychlejší způsob hlasování, které ovšem není moc objektivní.

Hlasování varianta C (velitel)
Na začátku hry každý hráč vybere, koho chce mít za velitele. Přitom není možné volit sám sebe. Velitelem se stává ten hráč, který dostane nejvíce hlasů. Zvolený velitel bude určovat kam a odkud se bude útočit. Velitele bude možné sesadit. Každý hráč má právo vyvolat jedno hlasování o sesazení velitele.

Tímto bych završil první část vývoje modifikace Tactics pro Day of Defeat Source. Systém je samozřejmě plně aplikovatelný na jakoukoli hru, nejen z WW2. Mě osobně se nejvíce zamlouvá styl hry v Hidden & Dangerous 2, který nabízí pomalý a taktický boj za perfektně vyvážených pěchotních zbraní. Dobře vyvážené zbraně má i moderní Battlefield 2. DoD:S volím jen proto, že ho lze poměrně snadno modifikovat v čemkoli.

Další verze modifikace zahrnuje již bojovou techniku, otevřené mapy, nové povolání a zbraně. Není reálné, abych to udělal zcela sám. Pokud, by někdo z vás šel do toho se mnou, ať se mi prosím ozve.

Tactics 1944 – technika a hodnocení (aktualizováno 18. 11. 2007)
Kompletně nová modifikace kterou HL2 zvládne jen jako pozemní boj vojáků a tanků. Bohužel už nezvládne otevřenou krajinu, letadla a lodě. Umím si je představit zakomponované do série Battlefield jehož engine je naprosto vyhovující. Smůla je, že BF neumožňuje přeprogramování herních pravidel. Takže FarCry? ArmA? Crysis?

Krok 4 – povolání, technika a hodnocení
Další pokrok by měl spočívat v zahrnutí bojové techniky, především tanků, transportů a děl. Hlavní myšlenkou je na mapu dostat omezený počet techniky, ta by na mapu nebyla přidělována globálně, nýbrž individuálně. Každý hráč by si tak sám rozhodoval s jakou technikou půjde do válečné vřavy.

Začnu od povolání, která bych rozdělil na 4 druhy: voják, důstojník, poručík a major.

Voják (Soldier) = vybere si zbraň: puška, samopal, lehký kulomet, těžký kulomet nebo bazooka. Automaticky ponese 2x granát, pistol a nůž. V technice jen jako pasažér nebo kulomet.
Důstojník (Sergant) = vybere si zbraň: puška nebo samopal. Může řídit techniku, pokládat a deaktivovat miny (protitankové a protipěchotní).
Kapitán (Captain) = vybere si zbraň: puška s optikou, puška nebo samopal. Může přivolat dělostřelectvo dalekohledem (možnost léčit?).
Major (Major) = jako výbavu má pistol a padák a samozřejmě možnost pilotovat letadlo.

V současných hrách je započítáváno zabití a vyřazení hráče z boje symbolizuje jeden bod v hodnocení. Což je dost nespravedlivé. Proto bych zavedl nový systém založený na principu, kolik zdraví protihráči uberu, tolik dostanu bodů. Každý voják má 100 % zdraví. Když protihráči uberu 90 % zdraví, tak v hodnocení dostanu 90 bodů, i když souboj nevyhraji a zemřu. Spoluhráč který mnou zraněného vojáka dorazí, tedy získá zbývajících 10 bodů. V tabulce tak vůbec nebude figurovat počet zabitých.
Aby získávané body nebyli jen informativní, budou hráči sloužit k nákupu povolání a techniky. Jestli-že si chce hráč koupit např. Německý těžký tank Tiger o hodnotě 1000 bodů, musí určené množství prvně získat střelbou do nepřítele. Což znamená 10 zcela samostatně poražených nepřátel (10x100=1000 bodů). Ovšem pozor, pokud nepřítel Tigra zničí poskytne mu tím polovinu bodů hodnoty stroje (tedy 500)! A pokud v tanku zemře tak +100 bodů k tomu. Což se určitě projeví v dalším kole.
O body lze také přijít. Střelbou do vlastních řad a to úplně stejným systémem. Kolik zdraví uberu, o tolik bodů přijdu (zničit vlastní tank se opravdu nevyplatí). Otázkou je zda dělit dvěmi i oděčítání bodů za poškození vlastní techniky. Tedy pokud zničím týmový tank za 1000 bodů, bude mi odečteno 500 bodů. Hodnotu vojáka jsme si již řekli. Je to 100 bodů bez rozdílu povolání. Co bych ale odlišil je jejich pořizovací cena.

Cenu povolání bych stanovil následně:
Voják (Soldier) = 0 bodů (dostupný za všech okolností),
Důstojník (Sergant) = 50 bodů,
Kapitán (Captain) = 100 bodů,
Major (Major) = 200 bodů.

Čísla je třeba brát jako orientační, nelze je brát jako definitivní.

Cenu techniky bych stanovil následně:
Lehký transport (např. SdKfz 222) = 300 bodů,
Střední transport (např. SdKfz 250/1 Hanomag) = 350 bodů,
Lehký tank (např. Panzer III) = 500 bodů,
Střední tank (např. Panzer IV Ausf. G) = 700 bodů,
Těžký tank (např. Tiger) = 1000 bodů,
Stíhač (např. BF109) = 1000 bodů,
Bombardér (např. Stuka) = 800 bodů,
Protitankové dělo (např. PaK40) = 400 bodů,
Protiletecké dělo (např. FlaK30) = 400 bodů.

Je tedy jasné, že za poškozování a ničení nepřátelské techniky bude hráč dostávat poměrně velké množství bodů. Je ke zvážení, zda za získaní domu přidělit 50-100 bodů.

Aby nedocházelo k tomu, že všichni hráči vyrazí na bojiště v tancích, zavedl bych omezení povolání vypočítané z počtu hráčů procentuelně vždy na začátku kola podle následujícího vzorce:
Voják = 100 %
Důstojník = 50 %
Kapitán = 50 %
Major = 25 %

Znamená to, že pokud bude kolo probíhat 5 vs 5, bude maximální možné složení povolání následné:
Voják = 5 hráčů maximálně,
Důstojník = 2 hráči maximálně (3 hráči= 60 %, což překračuje maximální hranici 50 %),
Kapitán = 2 hráči maximálně,
Major = 1 hráč maximálně.

Znamená to, že techniku si můžou zakoupit pouze dva hráči (povolání Důstojník), ostatní se k výběru techniky ani nedostanou.
Obrazovka s výběrem povolání zobrazí dostupná povolání a mapu se "Startovací zónou", což je okruh cca 20 m od středu vybraného domu (dle systému hlasování) a pouze exteriéry (viz obrázek 5). Hráč si tak sám myší určí, kde se na mapě objeví. Jeho počínání bude znázorněno duchem vojáka nebo techniky, aby ostatní spoluhráči viděli, kde, kdo a co umisťuje do hry. Stejným způsobem se bude umisťovat do "Startovací zóny" i technika, ve které se hráč po umístění objeví rovnou jako řidič. Ostatní hráči si budou moci k němu do techniky přisednout jako pasažéři (kliknou na umístěnou techniku ve startovací zóně). Celý proces výběru povolání a umístění ve startovací zóně bude limitováno časem 30 sekund. Hra přitom začne po 10 sekundách. Ten hráč, který to nestihne v 30 sec. má smůlu a do rozehraného kola se již nepřipojí.

V praxi to znamená:
1. proběhne hlasování útočníka na jaký sektor zaútočí (10 sec.),
2. proběhne hlasování útočníka z jakého sektoru zaútočí (10 sec.),
3. výběr povolání (5 sec.),
4. umístění vojáka/techniky (5 sec.),
5. hra (do zahájení hry celkem 30 sec.což je maximu, minimum odhaduji na 15-20 sec.).

Obránci samozřejmě hlasovat nebudou, těm se dostane jen informace, který sektor budou bránit s volbou povolání a umístění postavy/techniky ve startovní zóně. Směr příchodu agresora znát nebudou!

V tabulce hodnocení, bych udělal 5 sloupců.
Jméno     Body za vojáky     Body za techniku     Body celkem     Body aktuální

Body celkem ukazují celkový počet nasbíraných bodů v mapě.
Body aktuální ukazují, kolik bodů má hráč k dispozici při nákupu.

Každému hráči bych dal možnost zaslat určité množství bodů jinému spoluhráči. Množství získaných bodů neovlivňuje který tým vyhrává. Výhru určuje počet získaných sektorů (domů) na mapě.

Marný by taky nemusel být společný fond, do kterého by mohli majetnější hráči zasílat body k dispozici celého týmu.

Krok 5 – spravedlivé střídání povolání
Aby nedocházelo k obsazení omezeného povolání jedním a týmž hráčem po celou hru, zavedl bych systém uvolnění povolání pro ostatní spoluhráče. U obrázku povolání bude ikona (TAKE). Fungovat bude následně.
Hráč č.1 má již druhé kolo obsazené povolání Důstojník a hráč č.2 chce taky řídit tank. Ikona (TAKE) u povolání Důstojník umožní hráči č.2 vznést požadavek na obsazené povolání. Po kliknutí na (TAKE) hra okamžitě vyšle zprávu hráči č.1 s volbou DROP (opustit) nebo KEEP (ponechat) si povolání. Pokud hráč č.1 zvolí DROP, dostane se k výběru nového povolání a hráč č.2 získá jeho povolání Důstojníka. Ovšem jestli zvolí KEEP (ponechat), tak kolo dohraje jako tankista. Aby hráč č.2 získal povolání Důstojník musí v dalším 2. kole znovu zažádát o povolání Důstojník a hráč č.1 bude automaticky zbaven povolání a hráč č.2 si konečně bude moci zajezdit v tanku či zalítat v letadle. Aby hráč č.1 nepřišel o body za nakoupený tank a povolání, hra mu je vrátí zpět, jako by tank prodal.

Speciální zbraň by se pro další kolo nabídla tomu hráči, který by v nepřátelském týmu eliminoval protivníka. Musím to dopsat.

Zabavení opuštěné nepřátelské techniky? Přidělení bodů?

DeDy 2007 – Tactics 1944