wz
Zpět na DeDyho WEB

Stranded 2 – Instalátor

Stejný instalátor, který používá čeština jsme připravili tak, aby ho mohl použít každý, pro své projekty. Na této stránce se dá instalátor nejen stáhnout, ale hlavně dozvědět se, jak ho správně použít.

Předně zde přikládám odkaz ke stažení instalátoru 1,2 MB

Dále je třeba mít v PC nainstalován program Win RAR verze minimálně 3.51

Popis instalátoru
Instalátor je tvořen několika soubory, které si nyní popíšeme. Nejdůležitější je soubor Install.exe, což je samotný instalátor, který se odkazuje na další soubory. Soubor stranded2.jpg je obrázek, který se zobrazí v hlavičce instalátoru po jeho spuštění. Obrázek může být nahrazen jiným, jen musí mít stejné rozlišení jako původní, to jest: 444×200 pixelů. Taky musí být zachován název souboru, aby jej instalátor našel. Instalátor využívá i několika zvuků, které mohou být taktéž nahrazeny. Jen musí nést původní název souboru!

Důležitý je soubor Install.ini, který obsahuje texty zobrazené po spuštění instalátoru.
Caption=Stranded 2 (text v horní modré liště)
Label1=Popis ikony (text ikony)
Label2=0 (nula znamená, že je ikona vypnuta)
Label3=0 (nula znamená, že je ikona vypnuta)
About1=Stranded 2 (nadpis v menu INFO)
About2=Autor: Jmeno (jméno autora instalovaného produktu)
About3=E-mail: e-mail (e-mail na autora instalovaného produktu)
About4=www: www (WEBové stránky autora instalovaného produktu)

Instalátor umožňuje instalovat až tři produkty současně nebo volitelně. Co která ikona bude instalovat určují další EXE soubory, které musí nést název Pack1.exe, Pack2.exe a Pack3.exe, přičemž pack1 náleží první ikoně (Label1) a jejímu popisu. Uváděné EXE soubory si autor produktu musí připravit sám pomocí WinRARu.

DŮLEŽITÉ: adresářová struktura musí být zcela přesná! V případě anglického dabingu to bylo: mods\Stranded II\sfx\speech\

Je třeba si na disku mimo Stranded 2 připravit tuto bezchybnou adresářovou strukturu včetně požadovaných souborů k instalaci. Tu pak zapakovat pomocí WinRARu od adresáře mods dle následujících pokynů.

Metoda komprese: nejlepší. Zaškrtnout: Vytvořit samorozbalovací (SFX) archiv. Název souboru: Pack1.exe.

V kolonce "Pokročilé" kliknount na "Volby SFX".

Zaškrtnout: Vytvořit v aktuální složce.

Zaškrtnout: Potlačit vše. Zaškrtnout: Přepsat všechny soubory.

Nyní už jen dát OK a archiv zabalit. Vytvořený soubor Pack1.exe je třeba umístit do instalátoru a celý jeho obsah znovu zabalit ve WinRARu.

POZOR: některé nastavení je odlišné.

Název výsledného souboru je zcela volitelný, ostatní zůstává stejné.

Cílová cesta pro extrakci je třeba zadat: %Temp% a Spustit po extrakci: Install.exe.

Volitelně se pak dá instalátoru přiřadit ikona v kolonce "Text a ikona".

Teď už jen opět zapakovat WinRARem a instalátor je hotov.

DeDy a Mad Alein

 
Zpět na DeDyho WEB